Bể Tách Mỡ Âm Sàn 800L BM-A800

Bể tách mỡ âm sàn 800 lít là một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm cho việc xử lý nước thải và bảo vệ môi trường. Bể tách mỡ giúp các doanh nghiệp và tổ chức duy trì sự sạch sẽ và tuân thủ các quy định về môi trường.