Bể Tách Mỡ Âm Sàn Inox 900L BM-A900

Sử dụng bể tách mỡ âm sàn inox 900L như vậy giúp giảm tần suất xả thải và tăng hiệu quả trong quá trình xử lý chất thải từ các cơ sở sản xuất và thương mại.